Krizlerde CEO’ların Öğreneceği 7 Önemli Ders*

Thomas A. Lawson 4 Mayıs 2020

Çeviri: Oktay Koç

Şirketlerin bugün yaptığı şeyler, varlıklarını tehdit edecek bir sonraki doğal afette dayanıklılıklarını artıracak veya kıracak.
Covid-19 pandemisi, her ne kadar yıkıcı olsa da sadece enfeksiyon üreten hastalıklarda değil, ama aynı zamanda siber saldırıları, su baskınlarını, yangınları, fırtınaları, depremleri, ekonomik çalkantıları ve iklim değişikliğini içeren daha kapsamlı başkaca şoklarda da sürpriz bir şekilde şirketin dayanıklılığını artırabilecek yararlı bir kaldıraç olabilir.

Ölümcül korona virüsü de risk yönetimi ve sürdürülebilirliğin planlanmasında CEO’lar için değerli dersler içermektedir. Bunlardan 7’sini paylaşayım:
1- Tedarik zincirine odaklanın: Şahit olduğumuz üzere beklenmeyen olaylar, geniş coğrafi alanlara yayılan operasyonları bitirebilir. Destekleri, alternatif tedarikçileri veya büyük envanterleri olup olmadığına bakılmaksızın B planı olmayan işletmeleri devasa sorunlarla başbaşa bırakabilir. Bu durumda coğrafi esnekliği dikkate alarak destek hizmetlerinizi nereye kurmanız gerektiğine, genişbir tedarik zincirini nerede oluşturmanız gerektiğine ve piyasayı nerede beslemeniz gerektiğine karar verin.

2- Riski ölçün. İş dünyası için risk değerleme, bir bilim dalıdır. Değerlendirme; bütün operasyonlarınızı gözden geçirmeyi, kârı hangi fonksiyon ve yeteneklerinizin daha fazla destekleyeceğini, her birine dönük tehditlerin analiz edilmesini ve en göze çarpan kırılganlıklarınızın desteklenmesini içerir. Bu nedenle önleme faaliyetlerine, en kısa zaman ve en uygun yerde hemen yatırım yapın.
3- Kapanmalar için plan yapın. Kalkış ve inişler havacılıkta en riskli faaliyetlerdir. Kapanış ve yeniden açışlar da işletmeler için aynı derecede risklidir. Kapanmalarla ilgili detaylı planlamada, CEO’lar her ne kadar az hata yapsalar da bu açıdan en büyük ve potansiyel olarak en maliyetli tehlike, felaketin belirtilerinin ortaya çıkmasına karşın, faaliyetleri durdurmak için çok fazla beklemede kalmaktır. Bu anlamda kapanmalar için bir karar ağacınızın olduğundan ve kayıp önleme kültürüne sahip olduğunuzdan emin olun.
4- Boş ve işsiz kalan varlıklarınızı takip etmeye devam edin. Herkesin evden çalıştığı bir dönemde, iş yerlerinizin bulunduğu bütün bölgelerdeki takım üyelerinizin suça, yangın veya varlıklarınıza zarar verebilecek diğer faaliyetlere karşı günlük görevlerini yerine getirdiklerinden emin olun. Bu varlıklarınızda, yangın alarmlarının aktive edildiğinden emin olun. Bu dönem aynı zamanda vadesi geçmiş bakım faaliyetleri için de önemli bir fırsat sağlar. Bunların yapılmasını sağlayın.
5- Yeniden başlamaya dikkatlice hazırlanın. Normal operasyonları yeniden başlatırken ciddi risklerin de olabileceğini bilin. Birçok yeniden başlamada, başka kapanmalara neden olabilecek sorunlar tetiklenebilmektedir. En klasiği, bakım ekipmanlarının borularda, tekne ve makinelerde bırakılması veya incelendikten sonra uygun olmayacak şekilde yeniden birleştirilmeleridir. Bunlara dikkat edin. Ayrıca pandemiden sonra aynı personel miktarı ile işe başlama nadir olacaksa da sosyal mesafeyi gözden kaçırmamaya özen göstermelidir. Tedarikçilerin ve sizin kendi envanterinizin de başlamaya hazır olduğundan emin olun.
6- Biçimselleştirin ve icra edin. Bütün bu faaliyetler; acil duruma verilecek yanıta ilişkin zaman prosedürlerini, boşaltma, işletmenin toparlanması, IT’nin toparlanması, kriz iletişimi ve tedarik zinciri gibi hususları içeren dikkatlice yapılmış nitelikli bir işletme sürdürülebilirliği planını gerektirir. Planınızın işletmenin tamamını ve operasyonlarını kapsadığından emin olun. Genelde işletmeler, büyük bölümler için bu planları yaparlar ve kriz esnasında koordinasyonu sağlayamazlar. İşletmenizdeki risk takımının bütün bu faaliyetleri yaptığından emin olun.
7- İşletme için bir sürdürülebilirlik takımı oluşturun. Bu takımın üyelerinin sürdürülebilirlik planından haberdar olduğundan ve siber saldırı, yangın, doğal afetler gibi birkaç senaryo üzerinde çalıştıklarından emin olun. Operasyonlar yeniden başladığında, planı masa üstünde de olsa test etmelerini ve fırsat bulduğunda tatbikat yapmalarını sağlayın. Ayrıca planı test ettikten sonra elde edeceğiniz çıktılar kapsamında iyileştirmeler yapın. Ve plandaki kendi rolünüze çalışmayı unutmayın.

Elbette bu pandemi, herkese dışsal bir şok yaşatmıştır. Ancak aynı zamanda o, size örgütünüzü gelecek bir başka krize karşı hazırlamak için birtakım kıymetli dersler de öğretmiştir. Bunları gözlemleyin, bunlardan öğrenin ve yapabileceğiniz en dayanıklı işletmeyi böylece oluşturun.

*Orijinal metin smartbrief.com platformundan tedarik edilmiştir.

**Kullanılan görsel adage.com isimli web sitesinden tedarik edilmişir. Her ikisinde de çıkar çatışması olması halinde, kaldırılmaları talep edilebilir.

Bir yanıt yazın